مهندسي عمران و توسعه پايدار

دکتر شمس الدین نوبخت دودران

۲۳ مرداد ۱۳۹۷

عضو اصلی هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان تهران عضويت هيات علمی دانشگاه علم و صنعت ايران معاونت دانشکده عمران دانشگاه علم وصنعت ايران عضو هیئت مدیره آموزش عالی علاءدوله سمنانی گرمسار سوابق تحصیلی : کارشناسی و کارشناسی ارشد نقشه کشی و راه و […]

نوشته دکتر شمس الدین نوبخت دودران اولین بار در گروه نرم افزاری توسعه پایدار. پدیدار شد.